အမျိုးအစားအားလုံး
enEN
သမိုင်းမှတ်တိုင်များ

:ပင်မ> ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း > သမိုင်းမှတ်တိုင်များ

သမိုင်းမှတ်တိုင်များ

2001.5

Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co, Ltd was established.

2009.4

Mingri was moved to Liyu Industrial Area.

2010.5

Mingri was selected as only private enterprise joint pavilion ofShanghai World Expo.

2011.6

Mingri was named High-tech Enterprises in HunanProvince.

2012.3

Foreign sales team went to Finland, Germany and France formarket research.

2012.7

Monthly production capacity exceeded 50 tons.

2012.9

“Rixin" trademark was registered successfully in Finland.

2013.8

Rixin brand has been awarded as "Hunan International famousbrand" .

2015.1

Mingri was honored as company of "Ten- Milion E-business".

2017.1

Tungsten carbide precision blade division was set up.

2018.1

Mingri awarded the "outstanding enterprise for exportpromotion."

2019.8

The 3# workshop was completed.

2001.5
2009.4
2010.5
2011.6
2012.3
2012.7
2012.9
2013.8
2015.1
2017.1
2018.1
2019.8

Hot အမျိုးအစားများ